Čo je to reverzná osmóza

Co-je-to-reverzna-osmoza

Na začiatok by sme vám chceli povedať o zaujímavej histórii vzniku reverznej osmózy. Systém filtrácie vody pomocou reverznej osmózy bol vyvinutý v NASA pre vesmírne programy. Napr. na vesmírnej stanici ISS si tak astronauti môžu prefiltrovať už kontaminovanú vodu a použiť ju opätovne. A to dokonca aj moč. Vďaka schopnosti reverznej osmózy prefiltrovať aj morskú vodu na pitnú, je vo veľkom využívaná taktiež na armádnych či obrovských zaoceánskych lodiach. Nejde teda len o nejaký výmysel, ale o najdokonalejšiu filtráciu vody.

Teraz, keď už viete, ako reverzná osmóza vznikla, povieme si, ako funguje. Pre lepšie pochopenie celého procesu najprv začneme vysvetlením, čo je to osmóza.

5653-2_8-stupnova-reverzna-osmoza-aquafilter--pripojenie-3-8--10-mm-

Osmóza

Osmóza je prirodzene sa vyskytujúci jav a jeden z najdôležitejších procesov v prírode. Je to proces, pri ktorom slabší fyziologický roztok, na ktorý pôsobí osmotický tlak, má tendenciu migrovať do silnejšieho fyziologického roztoku. Predstavte si korene rastlín, ktoré absorbujú vodu z pôdy alebo naše obličky absorbujúce vodu z našej krvi.

Príklad: Ak by ste mali nádobu plnú vody s nízkou koncentráciou soli a ďalšiu nádobu plnú vody s vysokou koncentráciou soli a boli by oddelené polopriepustnou membránou, potom by voda s nižšou koncentráciou soli začala migrovať smerom k nádobe na vodu s vyššou koncentráciou soli.

Proces osmoza

Ako funguje reverzná osmóza

Reverzná osmóza je proces osmózy, ale obrátene. Zatiaľ čo osmóza sa vyskytuje prirodzene bez potreby energie, na obrátenie procesu osmózy musíte použiť energiu na slanší roztok. Vodu je potrebné „pretlačiť“ cez membránu reverznej osmózy aplikovaním tlaku, ktorý je väčší ako prirodzene sa vyskytujúci osmotický tlak, aby sa v procese odsoľovala voda, čím prepustí čistú vodu a zároveň zadrží väčšinu kontaminantov.

Proces reverzna osmoza

Membrána reverznej osmózy je polopriepustná membrána, ktorá umožňuje priechod molekúl vody, ale zabraňuje prieniku rozpustených solí, organických látok, baktérií, vírusov a podobne. Veľkosť miniatúrnych pórov polopriepustnej membrány je iba 0,0001μm, pre porovnanie: ľudský vlas má 100μm, baktéria 0,2μm a vírus 0,002μm.

Aké kontaminanty odstráni reverzná osmóza z vody?

Vďaka malým pórom polopriepustnej membrány sú z vody s účinnosťou až 99% odstránené látky, ktoré môžu byť pre človeka škodlivé.

Sú to hlavne:

  • Chlór
  • Soli
  • Baktérie a vírusy
  • Organický materiál
  • Ťažké kovy ako olovo, arzén…
  • Mikroplasty a iné častice
  • Rádioaktívne častice
  • Chemikálie ako pesticídy, dusičnany, dusitany…

Pre zaistenie čo najdlhšieho fungovania polopriepustnej osmotickej membrány je dôležité odfiltrovať sedimenty a väčšie pevné častice zo vstupnej vody. Inak sa môže membrána rýchlo zaniesť či dokonca pretrhnúť. Zároveň odporúčame zvoliť si reverznú osmózu, ktorá obsahuje aj kroky po filtrácií, ktoré do vody dodajú potrebné minerály, či dokonca zlepšia jej chuť.

 

Potrebujete pomôcť s výberom vhodnej reverznej osmózy do vašej domácnosti alebo prevádzky? Neváhajte nás kontaktovať prostredníctvom chatu alebo na tel. č.: +421 915 805 497