Dusičnany a dusitany a ich vplyv na pitnú vodu

Dusicnany-dusitany-titulka

Kvalita pitnej vody je zásadná pre naše zdravie. Dusičnany a dusitany sú jedným z dôležitých aspektov, ktoré ovplyvňujú jej kvalitu. Tieto chemické látky môžu mať významný vplyv na kvalitu pitnej vody a je dôležité pochopiť ich účinky.

Dusičnany a dusitany

Dusičnany a dusitany sú zlúčeniny dusíka, ktoré sa môžu nachádzať v pitnej vode. Dusík je prirodzenou súčasťou životného prostredia a je nevyhnutný pre rast rastlín. Nadmerná koncentrácia dusičnanov a dusitanov však môže predstavovať problém pre kvalitu pitnej vody.

Dusičnany

Dusičnany v pitnej vode môžu pochádzať z prírodných zdrojov alebo z ľudskej činnosti, napríklad z používania hnojív a odpadových vôd. Vysoká koncentrácia dusičnanov v pitnej vode môže mať negatívny vplyv na ľudské zdravie, najmä u dojčiat. Prekročenie bezpečného limitu dusičnanov pri nich môže spôsobiť vážne zdravotné problémy, napríklad cyanózu.

Dusitany

Dusitany sú výsledkom rozkladu dusičnanov a tiež sa môžu nachádzať v pitnej vode. Ich prítomnosť môže byť dôsledkom znečistenia životného prostredia, napríklad z priemyselných zdrojov alebo z odpadových vôd. Podobne ako dusičnany, aj dusitany môžu mať negatívny vplyv na ľudské zdravie. Dusičnany a dusitany sa podieľajú na tvorbe silne účinných karcinogénnych látok, ktoré zvyšujú riziko nádorových ochorení tráviaceho systému a močového mechúra.

Vplyv dusičnanov a dusitanov na pitnú vodu a na zdravie je dôležité monitorovať a kontrolovať. Vlády a regulačné orgány vykonávajú pravidelné testy a stanovujú normy pre tieto látky v pitnej vode s cieľom chrániť verejné zdravie. Podľa platnej slovenskej normy pre povolené množstvá rozpustených látok vo vode NV SR č. 247/2017 Z.z. je prípustná norma dusičnanov v pitnej vode až 50 mg/l. Zaujímavosťou je, že v USA je maximálne povolené množstvo dusičnanov vo vode len 10 mg/l pre dospelého človeka. Samozrejme, čím menej, tým lepšie.

Bezpečné odstránenie dusičnanov a dusitanov

Ak teda chcete riziká čo najviac znížiť, existujú metódy na odstraňovanie dusičnanov a dusitanov z pitnej vody. Na účinné odstránenie týchto látok sa používajú napríklad technológie ako reverzná osmóza alebo aktívne uhlie.

Na ich bezpečné odstránenie vám z našej ponuky odporúčame reverzné osmózy alebo zariadenia priamo určené na odstránenie týchto škodlivých látok. Tie sme pre vás zoradili od najmenšieho, ktorý je vhodný do malých domácností až po najväčší, vhodný do domov či väčších prevádzok.

V prípade, že potrebujete pomôcť s výberom produktu na odstránenie dusičnanov alebo viac info, neváhajte nás kontaktovať prostredníctvom chatu alebo na tel. č.: +421 915 805 497