Realizácia - úprava vody v rodinnom dome, Oravská Lesná

Pri úprave vody v rodinnom dome v Oravskej lesnej, sme pri rozbore vody namerali 3-násobne zvýšené hodnoty železa a zákalu a extrémne vysoký výskyt baktérií (E. coli, enterokoky, koliformné baktérie)

Pri návrhu riešenia nemusel p. Miroslav Ďuriš riešiť tvrdosť vody, nakoľko zákazník mal mäkkú vodu. Na vyššie spomenuté problémy bola použitá špeciálna zmes na odstránenie železa a UV lampa na odstránenie extrémného množstva baktérií / sterilizácie vody.

 

UV lampa VIQUA Sterilight VH200/2  plne nahradí spôsob dezinfekcie pitnej vody pomocou chlórovania. Účinnosť dezinfekcie závisí od percenta UV žiarenia, ktoré je  absorbované bunkou mikroorganizmu. Zmenou niektorých chemických článkov vplyvom UV-C žiarenia dochádza ku zmene informácii v DNA. Vplyvom týchto zmien dochádza k zlyhaniu správnej činnosti a k nenávratnej záhube buniek. UV-C žiarenie má sterilizačné účinky, vďaka ktorému sa eliminuje viac ako 99,99% mikroorganizmov nachádzajúcich sa vo vode. UV žiarenie nemení fyzikálno-chemické vlastnosti vody.  

Multifunkčný filter katalox sa používa v mnohých systémoch pre obytné, komerčné, priemyselné a komunálne aplikácie na celom svete, pre filtráciu na vysokej úrovni, odstránenie farby a zápachu, odstránenie železa, mangánu, sírovodíka, účinnú redukciu arzénu, zinku a tažkých kovov.

Navrhnutá technológia: UV lampa , Multifunkčný filter katalox (zariadenie navrhnuté na mieru)
Návrh zariadenia: Miroslav Ďuriš (Obchodný/technologický poradca)

orav-els