Realizácia - zmäkčenie vody v rodinnom dome, Sobotište

Po komplexnej analýze zloženia vody sme identifikovali dva hlavné problémy: tvrdosť vody a vysoký obsah dusičnanov. Na riešenie týchto problémov sme sa rozhodli nasadiť špeciálnu technológiu, ktorá zabezpečí vysoko kvalitnú a bezpečnú vodu pre vašu rodinu.

Zmes Katex je ideálna na znižovanie tvrdosti vody, ktorá môže spôsobovať usadeniny a problémy so spotrebičmi. Preto sme pridali 20 litrov zmesi Katex. Táto zmes účinne zachytáva minerály, ktoré prispievajú k tvrdosti vody a postará sa o to, že voda, ktorá prechádza cez náš systém, bude mäkšia a šetrnejšia k spotrebičom.

Ďalej sme sa zaoberali vysokým obsahom dusičnanov vo vašej vode, ktoré môžu byť škodlivé pre zdravie. Pre odstránenie týchto dusičnanov sme pridali 10 litrov zmesi Anex, ktorá je navrhnutá na účinnú redukciu dusičnanov v pitnej vode. Táto zmes sa postará o to, aby sa dusičnany stali bezpečnými a neškodlivými na konzumáciu.

Na odstránenie baktérií sme použili UV lampu.

Celková technológia, ktorú sme implementovali, zabezpečí, že rodina bude mať prístup k čistej, zdravej a bezpečnej vode. Našim cieľom je poskytnúť vám riešenie, ktoré je presne prispôsobené potrebám vašej domácnosti a zabezpečí, že voda, ktorú používate, je v najlepšom možnom stave.

Navrhnutá technológia: UV lampa , Zmäkčovač vody 
Návrh zariadenia: Michal Botka (Obchodný/technologický poradca)