Realizácia - úprava vody v rodinnom dome, Považská Bystrica

Na základe dôkladného rozboru vody sme navrhli optimálnu technológiu pre rodinný dom. Zohľadnili sme parametre a potreby a na základe toho sme zvolili nasledujúce prvky: UV lampa na dezinfekciu vody, zariadenie na zmäkčovanie vody na ochranu spotrebičov a samopreplachovací pieskový filter na účinné odstránenie nečistôt. Táto technológia zabezpečí bezpečnú, kvalitnú a čistú vodu pre vašu rodinu.

Navrhnutá technológia: UV lampa , Zmäkčovač vody , Samopreplachovací pieskový filter
Návrh zariadenia: Michal Botka (Obchodný/technologický poradca)

3bcd9d82-2965-43f5-a928-8b0130dd6971cac7787e-b192-4c6c-b4eb-1e862526619e